tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym

Nazwa studiów: Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym
DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 80%, A NAWET 100%
Forma studiów: studia online  
Liczba semestrów: 2 semestry 

Cel studiów: 
Celem studiów jest wprowadzenie w tematykę finansów i zarządzania w samorządzie terytorialnym. Studia mają na celu zapoznanie uczestników z systemem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasadami realizacji wydatków oraz procedurą planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto studia wyposażą uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, a także umiejętność analizy i oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Dla kogo? 
Pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zamierzające ubiegać się o pracę w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, obecni radni oraz osoby zamierzające w przyszłości ubiegać się o mandat radnego, liderzy lokalni.

W programie studiów znajdą się między innymi:
- ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego
- budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
- pomoc publiczna dla przedsiębiorców udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego
- legislacja wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in: dr hab. Marian Kachniarz, prof. UPWr - ekspert w zakresie zarządzania publicznego, wieloletni starosta kamiennogórski, dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁ - obecnie Sędzia NSA, uprzednio pełnił funkcje Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rzecznika Finansowego, wiceministra w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów, dr Arkadiusz Babczuk - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uprzednio pełnił funkcje eksperta w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, wicedyrektora w Biurze Rzecznika Finansowego, wiceprzewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości, pełnomocnika Ministra Skarbu, mgr Damian Grzelka - Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Zasady rekrutacji:
Złożenie w terminie kompletu dokumentów tj.: podania na studia, kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy przesłać na adres: dziekanatwnhis@kans.pl

Cena: 3600 zł (możliwość płatności w ratach)

Pobierz podanie na studia podyplomowe
Pobierz plan studiów


Drogi Kandydacie, jeżeli chciałbyś skorzystać z pożyczki na kształcenie, odsyłamy do strony www.inwestujwrozwoj.pl - gdzie można uzyskać więcej informacji na temat pomocy materialnej.

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.